Dofinansowanie – Rozwój przedsiębiorstwa Dąbex dzięki realizacji prac B+R

WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację
projektu: „Rozwój przedsiębiorstwa Dąbex dzięki realizacji prac B+R”.

Celem zaplanowanych prac B+R jest opracowanie takiej metody przetarcia surowca
(kłód), dzięki której możliwe będzie pominięcie wybranych operacji technologicznych
koniecznych w obecnym cyklu produkcyjnym oraz skrócenie m.in suszenia, wpływając
na redukcję zużycia energii elektrycznej oraz przyspieszenie całego procesu
produkcji prefabrykatów.

W ramach projektu planuje się: realizację badań zmierzających do opracowania
i walidacji wieloetapowego procesu technologicznego produkcji klejonych,
drzewnych, warstwowych materiałów podłogowych, opartego na maksymalnej
automatyzacji i optymalizacji spersonalizowanego przetarcia oraz nowej technologii
łączenia elementów, w której zwiększona zostanie tolerancja wpływu dokładności
wymiarowej elementów, jakości powierzchni oraz cech drewna (np. przeżywiczeń)
na jakość otrzymywanych spoin.

Rezultatem projektu będzie technologia wytwarzania warstwowych materiałów
podłogowych o podwyższonej trwałości skupiająca się na autorskich procesach
przetarcia surowca oraz łączenia prefabrykatów w układach jedno –
i różnogatunkowych.

Wartość projektu: 14 229 633,37 PLN
Dofinansowanie projektu: 4 999 504,44 PLN