Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

RODO – klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

(art.14 RODO)

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: - kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl lub korespondencyjny na adres siedziby Administratora Danych

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),c),f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, transportowe, serwisowe, agencyjne, itd.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych  na  e-mail iod@parkietydabex.pl
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Klauzula informacyjna - Klient

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl lub pisma kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w następujących celach:
 1. w celu wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO),
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym w szczególności przeprowadzania badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Administratora usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 1. Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie Administrator Danych, a w przypadku wyrażenia na to zgody – pozostałe podmioty związane z realizacją umowy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta: dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane przez dłuższy okres, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Administrator pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem.
 3. Klient ma prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. ich sprostowania,
 3. ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,
 4. ograniczenia ich przetwarzania,
 5. przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administrator – Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane ich Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail:iod@parkietydabex.pl

KONTAKT

ADRES DO KORESPONDENCJI

Wytwórnia Parkietów DĄBEX
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel: 61 44 46 364
e-mail: dabex@parkietydabex.pl

MASZ PYTANIA? SKONSULTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ TECHNICZNO- HANDLOWYM Z TWOJEGO REGIONU:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dziękujemy wiadomość została wysłana
*
* Pola obowiązkowe